På denna sidan kommer snart testverktyg för att testa tillgänglighet till webbsidor och PDF dokument. Projektet Webbtilgänglighetskollen (WTKollen) blir genomfört av DAKA advisory AB och Tingtun AS med stöd från innovationstävlingen vid Post och Telestyrelsen (PTS).

Gå till WTKollen testverktyg under utveckling